Home » การตรวจคัดกรอง/สุขภาพ » ประโยชน์ของการอัลตร้าซาวด์ช่วงท้อง

Start here

ประโยชน์ของการอัลตร้าซาวด์ช่วงท้อง

การตรวจอัลต้าซาวด์ ก็คือการตรวจโดยอาศัยคลื่นความถี่สูงเกินกว่าความสามารถของหูมนุษย์จะได้ยิน ส่งเป็นคบื่นเสียงผ่านการตรวจไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ต้องการจะตรวจ เมื่อคลื่นเสียงไปกระทบกับเนื้อเยื่อภายในร่างกายก็จะเกิดการหักเหสะท้อนกลับมาสู่เครื่องตรวจที่แตกต่างกัน จากนั้นเครื่องจะนำคลื่นเสียงที่ได้มาแปลเป็นภาพได้ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เสมือนการถ่ายรูป จึงมักนิยมมาใช้ในการตรวจช่วงท้อง เช่นตรวจทารกในครรภ์ เป็นต้น

ข้อดีของการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่วงท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง ก็เพื่อให้แพทย์สามารถเห็นความผิดปกติของอวัยวะที่อยู่ภายใน ซึ่งจะสามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเกี่ยวกับอะไรบ้าง อย่างเช่น

  • ตับ : ตรวจดูเนื้องอกหรือเซลล์มะเร็งที่มีการแพร่กระจายจากอวัยวะส่วนอื่นมายังตับ ดูขนาดของตับ ดูภาวะผิดปกติ เช่น การเกิดภาวะตับแข็ง
  • ถุงน้ำดี : ตรวจหาถุงน้ำดีว่ามีอาการอักเสบ มะเร็ง และเนื้องอกอื่นๆที่เกิดขึ้นในถุงน้ำดี
  • ท่อน้ำดี : ตรวจดูว่ามีการอุดตันจากนิ่ว หรือมีเนื้องอก มะเร็ง การตีบตัน หรือโป่งพอง ซึ่งสาเหตุอาจมาจากความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
  • ตับอ่อน : ดูว่าเกิดเนื้องอก มะเร็ง ภาวะตับอ่อนอักเสบ หรือตรวจหานิ่วในท่อตับอ่อน
  • ม้าม: ดูขนาดของม้าม และกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตรวจดูว่ามีการฉีดขาดด้วยหรือไม่
  • ไต : เพื่อตรวจหานิ่วในเนื้อไต และท่อไต วัดขนาดไตของผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคไตวาย ไตอักเสบอันเป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
  • ตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะบริเวณอุ้งเชิงกราน มดลูก ต่อมลูกหมาก ตรวจดูว่ามีเนื้องอกในมดลูกและรังไข่
  • ในสตรีมีครรภ์ ก็จะตรวจดูการเจริญเติบโตของทารก ตรวจหาอายุครรภ์ ดูตวามสมบูรณ์ของรก และดูเพศของทารก

การเตรียมตัวก่อนจะทำอัลตร้าซาวด์

แพทย์จะเป็นผู้นัดให้ผู้ป่วยเข้ามาทำอัลตร้าซาวด์ในกรณีที่แพทย์นัดช่วงเช้า ผู้ป่วยจะต้องงดอาหาร ยา เครื่องดื่มทุกชนิดหลังเที่ยงคืนหรือก่อนเวลานัดอย่างน้อย 6 ชม. แต่ถ้าหากนัดเป็นช่วงบ่าย ผู้ป่วยจะต้องรับประทานแต่อาหารอ่อนและหลัง 8.00 น. คืองดอาหาร ยา เครื่องดื่มทุกชนิด การตรวจบริเวณอุ้งเชิงกราน ผู้ป่วยสามารเลือกได้ว่าจะตรวจผ่านทางหน้าท้อง หรือว่าตรวจทางช่องคลอด เพราะถ้าผ่านหน้าท้องต้องตรวจปัสสาวะขณะตรวจและต้องกลั้นปัสสาวะจนกว่าจะตรวจเสร็จ ซึ่งต้องอาศัยน้ำในกระเพาะปัสสาวะเป็นตัวกลางส่งผ่านเสียงไปยังอวัยวอื่นๆที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานส่วนที่อยู่หลังกระเพาะปัสสาวะด้วย

การอัลตร้าซาวด์มีอันตรายหรือไม่

ในการทำอัลตร้าซาวด์จะไม่มีอันตรายใดๆหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วย รวมทั้งทารกที่อยู่ในครรภ์ด้วย จึงสามารถทำอัลตร้าซาวด์ได้หลายครั้งในระหว่างการตั้งครรภ์