Home » การตรวจคัดกรอง/สุขภาพ » ภัยใกล้ตัว โรคหัวใจรั่ว มีอาการเริ่มต้นอย่างไร ?

Start here

ภัยใกล้ตัว โรคหัวใจรั่ว มีอาการเริ่มต้นอย่างไร ?

‘ลิ้นหัวใจรั่ว’ เกิดจากลิ้นหัวใจที่เคยทำงานได้ดี กลับกลายเสื่อมสภาพลง ทำให้เลือดไหลย้อนกลับทางเดิม ส่งผลให้หัวใจทำงานหนักขึ้นเพราะต้องสูบฉีดเลือดให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย โดยโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการใช้ยาหรือการผ่าตัด อีกทั้งยังสามารถสวมอุปกรณ์เข้าไป เพื่อช่วยให้หัวใจทำงานได้ตามปกติดังเดิม

อาการของ ‘ลิ้นหัวใจรั่ว’

ถ้าการรั่วพึ่งเกิดขึ้นมา ก็จะไม่ปรากฏอาการทางภายนอกให้เห็นออกมาเลย หากแต่อาการเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น อาการต่างๆ ก็จะปรากฏขึ้นได้ ซึ่งโรคลิ้นหัวใจรั่วมักจะปรากฏอาการ ได้แก่…

  • เหนื่อยง่าย มีอาการหอบ สำหรับในช่วงแรกอาจไม่รุนแรงมากเท่าไหร่ หากแต่อาจมีอาการปรากฏขึ้นมา ในระหว่างการออกกำลังกาย หรือ ทำการกิจกรรมต่างๆ แต่ถ้าอาการเพิ่มระดับมากขึ้น ก็จะทำให้เหนื่อยง่าย ถึงแม้จะอยู่ในช่วงพักก็ตาม สำหรับอาการนี้ก็มีสาเหตุมาจาก เลือดและของเหลวภายในหลอดเลือดที่อยู่ในปอดเข้าไปคั่งค้างอยู่ภายใน
  • มักมีอาการวิงเวียนศีรษะ เป็นลมอยู่บ่อยครั้ง
  • เจ็บปวดบริเวณหน้าอก โดยลามไปยังแขนข้างซ้าย หรือบริเวณหน้าท้อง โดยเกิดขึ้นจากการที่ โลหิตของหลอดเลือดหัวใจลดลง
  • รู้สึกหัวใจเต้นผิดปกติ มีอาการใจสั่น
  • ปรากฏอาการบวมที่บริเวณเท้าและข้อเท้า

โดยคุณสามารถสังเกตได้จากอาการที่เกิดขึ้นตามที่เราได้กล่าวมา เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจโดยทันที

สาเหตุของโรคลิ้นหัวใจรั่ว

สำหรับ ‘โรคลิ้นหัวใจรั่ว’ อันเนื่องมาจากความผิดปกติของหัวใจ ซึ่งสามารถเกิดจากโรคซึ่งติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่…

  • สาเหตุปฐมภูมิ จัดเป็นสาเหตุของโรคลิ้นหัวใจรั่ว ส่งผลให้ลิ้นหัวใจทำงานได้อย่างไม่เต็มความสามารถ อีกทั้งยังปิดไม่สนิทขณะกำลังสูบฉีดเลือด ทำให้ผู้ป่วยเหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม
  • สาเหตุทุติยภูมิ โรคนี้เกิดขึ้นมาจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ติดขัด เลือดไม่ไหลลื่น ทำให้ลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติ สำหรับสาเหตุที่พบได้บ่อย ก็คือ ลิ้นหัวใจยาว, เนื้อเยื่อเสียหาย ,ไข้รูมาติก, โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด รวมทั้งโรคอื่นๆ อีกมากมาย หรือ อาจเกิดจากการอาการบาดเจ็บ, การใช้ยา รวมทั้งการรักษาด้วยรังสี เป็นต้น

การป้องกันโรคลิ้นหัวใจรั่ว

เฉกเช่นเดียวกันกับโรคหัวใจประเภทอื่นๆ โดยโรคลิ้นหัวใจรั่วป้องกันได้ ด้วยการลดความเสี่ยงที่จะกระทำต่อโรคหัวใจ ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ, รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เหมาะสมตามวัย และลดอาหารที่ไม่มีประโยชน์ รวมทั้งพยายามควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากโรคอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น