Opening Hours:Monday To Saturday - 8am To 9pm

ศูนย์รวบรวมข้อมูล เทคโนโลยีการผ่าตัด ที่สุดทันสมัย

เทคโนโลยีใหม่ในการรักษา

Categories :Uncategorized

Lapband-blog มีการรักษาโดยการใช้คลื่นเสียง หรือคลื่นที่คล้ายกับคลื่นวิทยุ ซึ่งเราประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดได้แล้ว และเราจะไม่หยุดพัฒนา วิธีการรักษา พร้อมกับคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับผู้เชี่ยวชาญทางการรักษาให้มากยิ่งขึ้น