Home » ข้อมูลเพิ่มเติม » เรียนรู้เกี่ยวกับการอัลตราซาวด์ช่วงหน้าท้อง

Start here

เรียนรู้เกี่ยวกับการอัลตราซาวด์ช่วงหน้าท้อง

อย่างที่รู้กันดีว่าการอัลตราซาวด์ก็คือการด้วยการใช้คลื่นความถี่สูงด้วยอาศัยหลักการดูดซับและสะท้อนของคลื่นเสียงที่มีความแตกต่างกันระหว่างอวัยวะแต่ละชนิด รวมไปถึงเนื้อเยื่อปกติกับไม่ปกติ จากนั้นจะมีการแปลงเป็นภาพเพื่อแสดงออกมาทางด้านหน้าจอของการแสดงภาพ สำหรับคลื่นเสียงสำหรับการอัลตราซาวด์จะอยู่ในช่วงความถี่สูง 1.5 – 15 MHz คลื่นเสียงดังกล่าวนี้จะถูกส่งออกจากหัวตรวจแล้วผ่านเข้าไปในตัวของผู้ป่วย เมื่อมีการกระทบกับรอยต่อระหว่างตัวกลาง 2 ชนิดที่ระดับความหนาแน่นต่างกันก็จะเกิดการสะท้อนพร้อมกับการทะลุผ่านของเสียงนั่นเอง

ทำความเข้าใจกับการอัลตราซาวด์ช่วงหน้าท้อง

จริงๆ แล้วการอัลตราซาวด์นี้สามารถทำได้กับอวัยวะหลากหลายในร่างกายของเราที่มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง เช่น ตับ ไต ม้าม ตับอ่อน รังไข่ มดลูก ต่อมลูกหมาก เช่นเดียวกับอวัยวะที่มีเอาไว้บรรจุของเหลวที่อยู่ภายใน อาทิ หัวใจ กระเพาะปัสสาวะ ถุงน้ำดี การตรวจเด็กในครรภ์ เป็นต้น ซึ่งการอัลตราซาวด์ที่ว่านี้จะไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงกับผู้ตรวจใดๆ ทั้งสิ้น ปัจจุบันนอกจากจะมีการอัลตราซาวด์เพื่อวินิจฉัยโรคแล้วยังใช้เป็นเครื่องนำทางสำหรับการดูดเจาะเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาด้วย ปกติการอัลตราซาวด์จะมี 2 ประเภทใหญ่ คือ การตรวจผ่านผิวหนังผู้ป่วยและการตรวจเข้าไปในร่างกาย เช่น การผ่านทางท่อทวาร, ช่องคลอด, เส้นเลือด, ทางเดินอาหาร หรือบริเวณแผลผ่าตัด เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากพูดถึงการอัลตราซาวด์ช่วงหน้าท้องแล้วก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยซึ่งเราสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ดังนี้

การอัลตราซาวด์ช่วงหน้าท้อง

  • Upper abdomen เป็นการศึกษาอวัยวะต่างๆ จากบริเวณท้องส่วนบน เช่น ตับ ม้าม ไต กระเพาะปัสสาวะ ตับอ่อน ถุงน้ำดี เป็นต้น
  • Lower abdomen and pelvis จะมีทั้งแบบการตรวจผ่านหน้าท้องของผู้ป่วย หรือการตรวจโดยการสอดผ่านช่องคลอด จะใช้เพื่อทำการตรวจภายในช่องท้องแล้วดูความผิดปกติต่างๆ ภายในช่องท้องส่วนล่างหรือบริเวณที่เรียกว่า อุ้งเชิงกราน เช่น มดลูก, รังไข่, ต่อมลูกหมาก, ก้อนเนื้องอกบริเวณอุ้งเชิงกราน เป็นต้น
  • Whole abdomen เป็นการตรวจเพื่อดูอวัยวะต่างๆ ภายในบริเวณช่องท้องทั้งหมด

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง

  • สำหรับการเตรียมตัวก่อนการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนต้องงดน้ำ, งดอาหารและยาทุกชนิด 4-6 ชั่วโมง ก่อนทำการตรวจทุกครั้ง
  • สำหรับการเตรียมตัวก่อนการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างไม่จำเป็นต้องงด อาหารหรือยา เว้นแต่ว่าแพทย์ได้สั่งเอาไว้ที่สำคัญต้องดื่มน้ำมากๆ แล้วมีการกลั้นปัสสาวะเอาไว้จนกว่าถึงการตรวจ ขณะตรวจต้องปัสสาวะให้เต็มที่เนื่องจากทำให้เห็นผลได้ดีถ้ากระเพาะปัสสาวะมีน้ำเต็ม