Home » Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

Start here

เทคโนโลยีใหม่ในการรักษา

Lapband-blog มีการรักษาโดยการใช้คลื่นเสียง หรือคลื่นที่คล้ายกับคลื่นวิทยุ ซึ่งเราประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดได้แล้ว และเราจะไม่หยุดพัฒนา วิธีการรักษา พร้อมกับคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับผู้เชี่ยวชาญทางการรักษาให้มากยิ่งขึ้น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์การรักษาด้วยการใช้รังสีวิทยา

Lapband-blog ขอแจ้งมา ณ ที่นี้ เราชำนาญในเรื่องของการใช้รังสีวิทยา เพื่อการรักษาโรค ที่ครอบคลุมมากถึง 230 รายการ และได้รับการตรวจสอบจากองค์กรทางด้านรังสีวิทยาโดยเฉพาะที่จะรักษาคุณภาพในการทำงาน โดยทางเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รังสีวิทยา ACR และ RSNA ทั่วโลก

สิ่งที่ผู้ป่วยทั่วไปควรทราบ

Lapband-blog ไม่ใช่ศูนย์การแพทย์ทั่วไป เพราะทางเราจะรักษาโรคเฉพาะทางเท่านั้น กรุณาติดต่อแพทย์หรือสอบถามเพิ่มเติมก่อนทำการรักษาเพื่อยืนยันคำแนะนำจากนักรังสีวิทยาหรือแพทย์บุคคลอื่นๆ ในชุมชนเสียก่อน หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก ACR เพื่อเป็นการรับรองผู้ป่วย