Home » ทดสอบ/รักษา » Interventional radiology คืออะไร ???

Start here

Interventional radiology คืออะไร ???

Interventional radiology หรือ รังสีร่วมรักษาเป็นวิธีการรักษาผู้ป่วย ด้วยการใช้เครื่องมือตรวจชนิดพิเศษเฉพาะทางการแพทย์ ส่องเข้าไปในร่างกายเพื่อให้เห็นสภาพพยาธิ หลังจากนั้นก็อาศัยการมองเห็นจากเครื่องมือตรวจพิเศษต่างๆมาใช้เป็นตัวชี้นำเพื่อให้สามารถนำเครื่องมือเล็กๆ เช่น ท่อกลวง (catheter) ,เข็ม หรืออุปกรณ์ใดๆ ไปทำการรักษาพยาธสภาพดังกล่าวให้ได้ผลประหนึ่งเหมือนการผ่าตัด ซึ่งเครื่องมือที่นำมาใช้ในการตรวจพิเศษนี้จะ อาทิเช่น เครื่องตรวจรังสีเอ็กซ์ (x-ray), เครื่องส่องตรวจ (Fluoroscopy-DSI หรือ DSA, เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound – US), เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography -CT), เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI) เป็นต้น ในปัจจุบันนี้นิยมใช้เครื่องมือ Fluoroscopy, US และ CT มากกว่าเครื่องมือชนิดอื่น เนื่องจากบางเครื่องมือยังมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะ และอยู่ในช่วงของการทดลองเป็นส่วนใหญ่ เช่น เครื่อง MRI

ใครคือผู้ที่จะมาทำหน้าที่แพทย์รังสีร่วมรักษา ???

แพทย์ที่มีหน้าที่ในการตรวจรักษาโดยเทคนิคของรังสีร่วมรักษา ก็คือ รังสีแพทย์ที่ได้ผ่านการอบรมแพทย์ประจำบ้านในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย หรือรังสีวิทยาทั่วไป รวมทั้งต้องได้รับใบวุฒิบัตรหรืออนุบัตรด้วย นอกจากนั้นรังสีแพทย์กลุ่มนี้จะได้รับการเข้าฝึกอบรมเพิ่มเติม (fellowship training) ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับวิชารังสีร่วมรักษา จึงจะสามารถให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้เทคนิคของรังสีร่วมรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รังสีร่วมรักษาให้บริการตรวจอะไรได้บ้าง ???

  • ใช้รังสีร่วมรักษา (interventional radiology) ในการรักษาโรค เช่น รักษามะเร็งตับ ด้วยการใช้คลื่นความร้อนผ่านผิวหนัง (RFA หรือ MWA) แล้วสอดเข็มเข้าสู่หลอดเลือดของเนื้อเยื่อ/อวัยวะที่เกิดโรค และนำเครื่องมือ อย่างเช่น อัลตร้าซาวน์ หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการนำทางเข้าไป เพื่อที่จะได้มีความแม่นยำมากขึ้นในการรักษา ส่งผลให้เซลล์มะเร็งตายอย่างถาวร
  • ใช้ในการเจาะชิ้นเนื้อโดยการใช้ภาพวินิจฉัยนำทาง (Image Guide Percutaneous Biopsy)

แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกคนจะสามารถใช้การรักษาแบบรังสีร่วมรักษาได้ทุกคน เพราะบางโรคก็มีข้อยกเว้นห้ามใช้การตรวจด้วยรังสีร่วมรักษาโดยเด็ดขาด มาดูกันดีกว่าคะ ว่ามีข้อห้ามกับคนที่เป็นโรคอะไรบ้าง

  • ผู้ป่วยที่มีสภาวะหัวใจล้มเหลว หรือหัวใจเต้นผิดปกติ
  • ผู้ป่วยที่เกลือแร่ในร่างกายขาดความสมดุล
  • ผู้ที่เคยมีประวัติแพ้สารทึบรังสีอย่างรุนแรง
  • ผู้ป่วยที่พบว่ามีภาวะไตบกพร่อง
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะไตบกพร่อง
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ระยะเวลาที่ใช้ในการแข็งตัวของเลือดนานกว่าปกติ เกล็ดเลือดต่ำ
  • ผู้ป่วยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี
  • สตรีมีครรภ์

ปัจจุบันประเทศไทยมีรังสีแพทย์จำนวนไม่มากเท่าไหร่นัก ส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงเรียนแพทย์หรือตามโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัด ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัย หากได้รับการสนับสนุนคาดว่าประเทศเราจะมีรังสีแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน