Home » การตรวจคัดกรอง/สุขภาพ » Magnetic Resonance Imaging คืออะไร

Start here

Magnetic Resonance Imaging คืออะไร

Magnetic Resonance Imaging หรือเรียกย่อๆว่า MRI  คือ เครื่องสำหรับตรวจอวัยวะภายในของร่างกายโดยสร้างภาพออกมาได้เสมือนจริง ซึ่งใช้หลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง ร่วมกับเคลื่นวิทยุพลังงานสูง ในการสร้างเป็นภาพ ทำให้ได้รายละเอียดและภาพความคมชัด ส่งผลให้แพทย์สามารถที่จะมองเห็นจุดที่เกิดการผิดปกติของอวัยวะต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และไม่ทำให้ผู้ที่ได้รับการตรวจเกิดอันตรายใดๆ

การตรวจด้วย MRI ต่างจาก CT scan อย่างไร

ความแตกต่างของทั้งสองประเภทคือการใช้รังสีคนละชนิดกัน MRI เป็นคลื่นแม่เหล็กและคลื่นวิทยุ แต่ CT scan เป็นการใช้รังสีเอ็กซ์ ส่งผลต่อเรื่องการให้ภาพ จะมีลักษณะแตกต่างกันในบางอวัยวะ/เนื้อเยื่อ ซึ่ง MRI จะให้ความละเอียดสูงและได้ผลที่แม่นยำกว่า แต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการตรวจก็จะสูงตามไปด้วย ดังนั้นความเหมาะสมในการเลือกตัว MRI หรือ CT scan จะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เป็นหลัก

ข้อดีของการตรวจ MRI

 • สามารถตรวจได้ทั้งตัวโดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนท่าทางของผู้ป่วย
 • มีคุณสมบัติพิเศษในการจำแนกเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันได้หลายแบบ แลละตรวจความผิดปกติในระยะเริ่มต้นได้
 • ปราศจากรังสีเอ็กซ์ที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกาย ฉะนั้นจึงสามารถตรวจในหญิงที่ตั้งครรภ์ได้ในช่วง 6 – 9 เดือน หากแพทย์วินิจฉัยว่ามีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสม แต่ควรหลีกเลี่ยงการตรวจในระยะการตั้งครรภ์ช่วง 3 เดือนแรก
 • ตรวจได้ละเอียดถึงเนื้อเยื่ออ่อนที่อยู่ภายในกระดูก
 • สามารถตรวจหาเนื้องอกหรือมะเร็งเบื้องต้นได้
 • ตรวจหาต้นเหตุของการปวดศีรษะเรื้อรัง
 • ตรวจเช็คการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด

อาการของผู้ที่ควรรับการตรวจ MRI

 • เกิดอาการปวดหัว แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่ง หรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
 • เกิดอาการเป็นลมหมดสติบ่อยๆ เกิดความจำเสื่อม คลื่นไส้อาเจียน สับสน
 • เกิดอาการปากเบี้ยว ลักษณะของหนังตาตก หรือลิ้นชาแข็ง
 • เกิดอาการปวดหลังไม่หาย
 • เกิดอาการขาไม่มีแรงทั้งสองข้าง
 • เกิดอาการสมรรถเพศลดลง
 • เกิดอาการหอบเหนื่อย รู้สึกหายใจไม่อิ่มหรือไม่ทั่วท้อง ไอเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ เจ็บหน้าอก
 • เเกิดอาการปวดท้องน้อยบ่อยๆ มีอาการเลือดออกจากในช่องคลอด ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขัด

ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างของผู้ป่วยที่ควรมาได้รับการตรวจด้วยเครื่อง MRI อย่างละเอียด เพื่อที่แพทย์จะได้วินิจฉัยและทำการรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง

ถึงแม้การตรวจด้วย MRI ทั่วทั้งร่างกาย จะมีราคาค่อนข้างสูง แต่ถ้าหากเทียบกับผลที่ได้รับอันมีประโยชน์โดยตรงต่อการรักษาก็ถือว่าคุ้มค่าไม่ใช่น้อย ยิ่งเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ ก็จะสามารถทำให้ตรวจรักษาในเบื้องต้นได้ก่อนคะ