Home » ข้อมูลเพิ่มเติม » Radiology คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

Start here

Radiology คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

เทคนิคการรักษาในด้านการแพทย์ปัจจุบันนี้มีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี วิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมกับบางโรคมาก็คือเรื่องของการใช้รังสี ซึ่งจริงๆ แล้วการใช้รังสีที่ว่านี้ทางการแพทย์เองก็จะมีศัพท์เฉพาะทางเพื่อให้เข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม คนทั่วไปหากไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันก็อาจไม่รู้จักคำเหล่านี้สักเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นคนที่เกี่ยวข้องก็คงพอจะคุ้นเคยกับศัพท์เหล่านี้กันบ้างไม่มากก็น้อย โดยถ้าหากเคยได้ยินก็มักจะได้ยินคำว่า Radiology กัน ลองมาทำความรู้จักว่าคำๆ นี้มีความหมายอย่างไรกันแน่

ทำความเข้าใจกับคำว่า Radiology

Radiology มีความหมายแบบตรงตัวตามภาษาไทยก็คือ รังสีวิทยา เป็นศาสตร์หรือสาขาวิชาหนึ่งสำหรับทางการแพทย์ที่มีการนำรังสีซึ่งส่วนใหญ่เป็นรังสีประเภทไอออนไนซ์ (Ionizing Radiation ซึ่งทั่วๆ ไปมักจะเรียกกันแบบติดากว่า รังสีเอ็กซ์ หรือ เอกซเรย์ เพื่อใช้สำหรับทำการตรวจวินิจฉัยและช่วยสำหรับการรักษาโรคในบางโรค โดยการแพทย์ทางรังสีวิทยาจะมีการแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงานหลักๆ ซึ่งสามารถแยกย่อยออกมาได้ดังนี้

  1. รังสีวินิจฉัย (Diagnostic Radiology) เป็นการแพทย์ที่ทำให้การถ่ายเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆ ด้วยรังสี ปกติแล้วก็จะใช้รังสีเอ็กซ์ อาทิ เอกซเรย์ เอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือในบางกรณีก็มีการใช้รังสีที่นอกเหนือจากรังสีเอ็กซ์ เช่น การทำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ MRI รวมไปถึงการอัลตราซาวด์ นอกจากนี้รังสีวินิจฉัยยังสามารถแบ่งหมวดหมู่ออกไปได้อีก เช่น ประสาทวิทยารังสี รังสีร่วมวินิจฉัย เป็นต้น ขณะที่ในปัจจุบันบางคนก็มีการเรียกแพทย์แผนกนี้ว่า ฉายาเวชศาสตร์ อย่างไรก็ตามแพทย์ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านรังสีจะเป็นแพทย์เฉพาะทาง เรียกว่า แพทย์รังสีวินิจฉัย
  2. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เป็นการแพทย์ด้านการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งกว่า 80% ของผู้ป่วยก็คือโรคมะเร็ง จากการใช้รังสีเอ็กซ์ที่มีพลังงานสูงมากกว่าการที่รังสีวินิจฉัยใช้ในการวินิจฉัยโรคต่างๆ หลายสิบเท่า วิธีการนี้เราเรียกว่า การฉายรังสี และการใส่แร่ สำหรับแพทย์สาขานี้ก็ต้องเป็นแพทย์เฉพาะทาง เรียกว่า รังสีรักษาแพทย์ หรือ แพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
  3. เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นการแพทย์ที่มีการนำสารกัมมันตรังสีที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเหลวมาใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยรวมไปถึงนำมาใช้ต่อการรักษาโรค วิธีการคือฉีดยากัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายทางหลอดเลือดดำหรือการกินน้ำแร่รังสี เช่น การสแกนกระดูก การรักษาโรคต่อมไทรอยด์ด้วยน้ำแร่รังสีไอโอดีน เป็นต้น แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ก็จะต้องเป็นแพทย์เฉพาะทาง เรียกว่า แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์

การทำความเช้าใจเกี่ยวกับ Radiology หรือรังสีวิทยา ถือว่าเป็นความรู้อีกแขนงหนึ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นฐานกันได้