Home » ความปลอดภัย » X-ray (Radiography) ในทางการแพทย์มีประโยชน์อย่างไร

Start here

X-ray (Radiography) ในทางการแพทย์มีประโยชน์อย่างไร

x-ray หรือรังสีเอกซ์ เป็นรังสีที่ถูกนำมาใช้ทางการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยโรค ถูกจัดอยู่ในรังสีประเภทไอออนไนซ์ โดยจะนำมาถ่ายภาพอวัยวะต่างๆที่แพทย์มีข้อสงสัยว่าอาจจะเกิดโรค ซึ่งจะทำให้แพทย์สามารถมองเห็นอวัยวะบริเวณนั้นได้

เอกซเรย์ธรรมดาต่างกับเอกซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างไร

เอกซเรย์ธรรมดา จะส่งภาพจากการตรวจออกเป็น 2 มิติ คือ กว้าง และยาว  โดยมีข้อจำกัดคือไม่สามารถระบุความลึกของภาพได้รวมทั้งภาพที่ได้จะเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการซับซ้อนกว่าการใช้เอกซเรย์ธรรมดามาก อย่างเช่น ภาพที่ได้จะเป็นภาพ 3 มิติ และยังสามารถถ่ายภาพอวัยวะออกเป็นแผ่นได้หลายสิบแผ่นจึงทำให้แพทย์สามารถที่จะวินิจฉัยได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

แน่นอนอยู่แล้วว่าการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้ผลดีกว่าก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเป็นสิบเท่า แพทย์จึงมักจะเริ่มต้นด้วยการเอกซเรย์ก่อน หากเมื่อเอกซเรย์ธรรมดาแล้วยังไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ แพทย์จึงจะพิจารณาเลือกใช้การตรวจด้วยเอกซเรย์เป็นลำดับถัดไป

ประโยชน์ของการเอกซเรย์

ในทางการแพทย์เอกซเรย์สามารถนำไปใช้ตรวจภาพของเนื้อเยื่อ/อวัยวะได้ทุกส่วนของร่างกาย และตรวจได้ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งถือว่าให้ประโยชน์อย่างมากต่อการรักษาเพราะแพทย์จะได้นำไปใช้ในการหาแนวทางรักษาโรคได้ตรงกับอาการมากที่สุด และเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ การเอกซเรย์ส่วนใหญ่จะนิยมตรวจ เอกซเรย์ปอด (ดูโรคของปอด, หัวใจ, ช่องปอด, กระดูกซี่โครง) และเอกซเรย์กระดูก,ฟัน ( ดูโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและฟัน โดยเฉพาะภาวะการเกิดกระดูกหัก)

เอกซเรย์มีโทษต่อร่างกายอย่างไร

ถึงแม้การเอกซเรย์จะมีประโยชน์แต่ก็มีผลเสียเช่นเดียวกัน เพราะการเอกซเรย์มีรังสีที่มีพลังงานได้หลายระดับและทำให้เกิดอาการบาดเจ็บของเซลล์ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณและพลังงานที่เซลล์ได้รับจากการเอกซเรย์ด้วย เช่นเซลล์ตัวอ่อนของทารกในครรภ์ อาจส่งผลให้เกิดการแท้ง หรือ พิการได้ รวมทั้งเซลล์ของเด็กเล็กที่มีความไวต่อรังสีเอกซ์เป็นพิเศษ ยิ่งถ้าได้รับการเอกซเรย์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน มีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้เซลล์ที่ได้รับรังสีกลายเป็นเซลล์มะเร็ง/โรคมะเร็ง เช่นกัน ฉะนั้นแพทย์จะใช้ดุลยพินิจให้เอกซเรย์ได้ก็ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าจำเป็นต่อผู้ป่วยเท่านั้น

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องเอกซเรย์

การเอกซเรย์ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องงดอาหารหรือเครื่องดื่ม และไม่มีการฉีดสี/ฉีดยาเหมือนการทำ CT Scan ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อจัดท่าทางในส่วนที่ต้องการจะตรวจเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน ส่วนตัวรังสีจะใช้เวลาเพียงประมาณ 1 วินาทีเท่านั้น แต่ต้องระวังว่าในร่างกายไม่มีวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น สตางค์, เครื่องประดับ, นาฬิกา เพราะจะทำให้ไปบดบังรังสีเอกซ์ และทำให้เกิดความผิดปกติ ส่งผลต่อการวินิจฉัยของแพทย์ที่อาจเกิดการผิดพลาดได้คะ